Restart of production in separation plant SP5

Today URENCO Nederland has restarted production capacity that was paused as a result of the incident that took place on 27 August 2015. The investigation into the technical cause of the incident has been concluded and reported to the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS). This investigation was conducted by URENCO, under supervision of the ANVS and with input from independent bodies. It has been concluded that the incident was caused by a chemical reaction as a result of a build-up of fluorine in a filter with trapping material. Measures have been implemented in all URENCO’s enrichment plants to prevent reoccurrence. The ANVS has approved restart of production, having taken three aspects into consideration: the investigation into the cause of the incident, the manner in which the consequences have been addressed and the procedure for restarting production. As part of our focus on continual improvement, we will maintain our review of processes and operations on all our sites.
 
Dutch translation
Vandaag heeft URENCO Nederland een deel van de stilgelegde verrijkingscapaciteit terug in gebruik genomen. Het onderzoek naar de technische oorzaak van het incident op 27 augustus 2015, is afgerond en gerapporteerd aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit onderzoek is onder supervisie van de ANVS uitgevoerd door URENCO, met inbreng van analyses door onafhankelijke partijen. Het toont aan dat een chemische reactie, als gevolg van opbouw van fluor in een filtersysteem met afvangmateriaal, de oorzaak is geweest. In alle verrijkingsfabrieken van URENCO zijn maatregelen geïmplementeerd om herhaling te voorkomen. De ANVS heeft op basis van het onderzoeksrapport toestemming gegeven voor herstart van de productie. Daarbij heeft de ANVS drie zaken in beschouwing genomen: het onderzoek naar de oorzaak, de wijze waarop de gevolgen van het incident zijn weggenomen en de procedure van de ingebruikname. In ons streven naar continue verbetering blijven we de processen in alle URENCO bedrijven reviewen.