Nationaal Icoon 2016

Lighthouse van ASML is op dinsdag 18 oktober verkozen tot nationaal icoon 2016. Stable Isotopes, onderdeel van URENCO Nederland, is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het Lighthouse project en heeft een actieve bijdrage geleverd aan het ontwikkelingsprogramma. Ligthouse is gericht op het produceren van de belangrijke medische radio-isotoop Molybdeen 99. Ligthouse kan helpen bij het verbeteren van de productie infrastructuur voor deze isotoop, welke van groot belang is voor medische diagnostiek. Hierdoor kan kankerdiagnostiek zonder radioactief afval gerealiseerd worden. URENCO Nederland is momenteel in overleg met ASML over het te vormen consortium, dat als doel heeft Lighthouse te gaan realiseren. 

 

 

 

English translation

On tuesday 18 October Ligthouse by ASML has been named National Icon 2016. Stable Isotopes, a division of URENCO Nederland, has been closely involved in the Lighthouse project from the beginning and has contributed actively to the development program. Lighthouse focusses on the production of the important medical radioisotope Molybdenum 99. Lighthouse can assist in improving the production infrastructure for this isotope, which is of great importance for medical diagnostics. This makes cancer diagnosis possible without radioactive waste. URENCO Nederland is currently in deliberation with ASML on the consortium aimed at realizing Lighthouse. 
 

Do you consent to this website placing cookies on your device?
You can find out more by reading our cookies policy here.